Steven ziet het leven terug wat rooskleuriger ....

Er is geen video geplaaatst

Persoonsvolgende zorg op een eigen studio

met interne hotelservice en aangepaste dagbesteding

Laat een beperking geen beperking zijn voor een menswaardige toekomst !

 

Levenskwaliteit ! De verklaring ligt in de verwarring tussen functioneren en waarderen. Als buitenstaander gaan we ervan uit dat iemand die niet meer over de mogelijkheden beschikt om te functioneren, het leven zelf minder zal waarderen. Maar dat blijkt veelal niet het geval. Die mensen met een beperking ervaren dikwijls wél levenskwaliteit, soms groter dan vóór hun beperking.

“Wat een mens niet doodt, maakt hem sterker” verklaarde de filosoof Friedrich Nietzche.

De omgeving daarentegen riskeert te gaan medelijden en daardoor de beperking niet te kunnen aanzien en uit te vergroten. Dat leidt soms tot beslissingen die juist de kwaliteit van leven dreigen te belemmeren, zonder om de mening van de betrokkene te vragen.

Nietzche bekritiseerde dan ook het medelijden omdat dat het lijden van de ander domineert, waarbij het geen rekening houdt met wat die ander werkelijk ervaart en wenst.

Door zich te concentreren op wat er nog overblijft, en daaruit kracht te putten ontstaat er een nieuw doel om voor te leven. Raadzaam is het om de leefwereld van mensen met een zware beperking te leren kennen, te weten wat hen een gevoel van geluk oplevert.

Een goede zorgondersteuning vanuit de professionele hoek vormt alvast een essentiële voorwaarde om het geluk te stimuleren. Ondersteunen wat niet functioneert en aanmoedigen wat nog wel gaat, dat schept vertrouwen.

Daaraan meewerken in een persoonsvolgende zorg voor elk individu, kan de job van je leven zijn.  

Raymond De Smedt

Voorzitter Dagelijks Bestuur.

"BAKBOORD" - RESTAURANT - BISTRO