Historiek:


Op 14 december 1989 was er de eerste werkvergadering met als doelstelling in de regio vaartland/ klein-Brabant / Rupelstreek een dag en nachtopvang te realiseren voor volwassen mentaal gehandicapte personen. Twintig personen hadden zich geëngageerd tot het oprichten van vzw De Meerpaal. Op 13 september 1990 was De Meerpaal vzw een feit door de publikatie van haar statuten in het Belgisch Staatsblad.

Het regionaal kleinschalig woonproject is mogelijk geworden door in september 1994 een erfpacht te verwerven op het voormalig gemeentehuis aan de Mechelsesteenweg van Blaasveld. Vele vrijwilligers hebben de handen uit de mouwen gestoken om van dit gebouw een tehuis te maken voor 10 bewoners. Op 01 januari 1995 was de erkenning van het tehuis niet werkenden - bezigheid een feit.

Constant Mees van Willebroek was op 16 januari '95 de eerste bewoner van het kleinschalig project. Zaterdag 21 januari 1995 werd "De Meerpaal" officieel geopend. Van januari 1995 tot juni 95 deden de eerste zes bewoners hun intrede. Tegen eind januari 1996 was het tehuis volzet met 10 bewoners. Een Living, keukentje en vijf kamers voor telkens twee personen met daarbij een teamnachtlokaal en bureel.

Het doel was en is nog steeds een aangepaste opvang creëren vanuit het normalisatie en integratieprincipe. Met een aangepaste bezigheid op een andere gehuurde locatie te Heindonk.

We schrijven ondertussen het jaar 2000, vanuit het regionaal overleg zuidkant is gevraagd bij uitbreidingsplannen aandacht te besteden aan mensen met een niet aangeboren hersenletsel. Post traumatici, post accidenteel, ex coma patiënten, mensen waarvoor in de regio weinig opvang is voorzien. Een huurovereenkomst wordt afgesloten met de christelijke mutualiteit van Willebroek om hun leegstaand gebouw om te vormen tot een wooncomplex voor 10 personen. Op 30 mei 2000 heeft de Raad van Bestuur van het Vlaams Fonds een erkenning van 10 plaatsen voor NAH. De Raad van Bestuur heeft tevens een optie voor de aankoop van het gebouw.

Het gebouw Overwinningsstraat 23 blijkt als kantoorruimte ingekleurd in het BPA plan van de gemeente. Gehuurde containers worden op de parking geplaatst waar de bewoners intrekken. Deze periode is een zwarte periode voor de voorziening. De betaling van huur voor het gebouw en een betaling voor de huur van de containers worden de voorziening bijna fataal. In 2005 wordt door de gemeente het BPA plan aangepast en kunnen de bewoners hun intrek nemen in het gebouw dat ondertussen een vijftal kamers telt die min of meer zijn aangepast door vrijwilligers.

In 2007 wordt het gebouw aangekocht. De wissel van directie en een totaal nieuw management heeft het mogelijk gemaakt dat De Meerpaal vzw toekomst heeft. Zonder dit scharniermoment was De Meerpaal in het water gevallen. Vandaag staat hij er meer dan ooit te voren. Alle medewerkers, geven elke dag opnieuw, het beste van zichzelf en zijn doordrongen van de visie en missie dat ieder persoon het recht heeft om zijn/ haar leven in te richten met de nodige professionele ondersteuning voor wat zij/hij niet kan. Ze laten doen wat ze zelf kunnen is een basisprincipe van de ondersteuning. Een sfeer van huiselijkheid wil een waarborg zijn om zich goed te voelen.

Vanaf 2015 wordt de voorziening een FAM: Flexibel Aanbod Meerderjarigen en worden er ook Convenanten opgenomen.

Op 01 januari 2017 is de voorziening erkend als zorgaanbieder voor personen met een beperking en telt 25 bewoners. De Erfpacht van de voormalige pastorie en het voormalig gemeentehuis te Blaasveld werd officieel getekend op 27 maart 2017 in het gemeentehuis van Willebroek voor de duur van 50 jaar.

Op 01 januari 2018 is de voorziening een erfpacht aangegaan met de Congregatie Zusters dochters van Maria, Kerkstraat 2 te Willebroek. Dit prachtige gebouw met zijn 24 appartementen is een godsgeschenk. De verhuis van de totale setting is voorzien op 14 en 15 juni 2018. 

vanaf 01 januari 2018 is het logo:

De Meerpaal vzw                                                                                                                                                Top in Persoonsvolgende Zorg