De Meerpaal vzw is een autonome, kleinschalige residentiële voorziening voor personen met een handicap. Ze biedt opvang en begeleiding voor 15 personen met een niet aangeboren hersenletsel en voor 10 personen met een mentale handicap. 25 volwassen personen elk met een eigen zorgvraag, maar allen om verschillende redenen niet in staat om zelfstandig te wonen.

Wij willen onze dienstverlening afstemmen op diverse zorgvragen. Wij geloven onvoorwaardelijk in de groeikracht en wil tot zelfontplooiing van élke mens, hoe gekwetst of verbrokkeld het bestaan ook is. Wij delen het diep verlangen tot het opheffen van groeibelemmeringen, zonder hierbij het respect voor de eindigheid van groei en ontwikkeling uit het oog te verliezen. Alle medewerkers van onze voorziening willen rustig en doorleefd aanwezig zijn voor de persoon met een handicap en zijn netwerk. Hiertoe streven wij naar continuïteit in begeleiding in een sfeer van professioneel en kwaliteitsvol handelen.

De Meerpaal vzw wordt gedeeltelijk gefinancierd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Ook de bewoners betalen een bijdrage voor Woon en Leefkosten. Het goede doel "De Meerpaal vzw" is afhankelijk van sponsering en giften om optimaal zorg te bieden.